Maria Johansson

Jag är uppvuxen på Karlsdal i Värnamo men bor idag i Tånnö. Har fyra vuxna barn och i dagsläget åtta barnbarn. Jobbar som medicinsk sekreterare på Akutkliniken i Växjö.

2006 kom jag in i politiken efter att ha läst Centerpartiets dåvarande Idéprogram.
Ekohumanism var ledordet. Det stämde precis med mina värderingar. Jag hade hittat min politiska plattform.

Min politiska bana började i Medborgarnämnden pga. mitt engagemang för integrationsfrågor och där var jag sedan ordförande i åtta år. Efter valet 2018 blev jag utsedd att leda Barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun. Med erfarenheterna från den sociala verksamheten vet jag hur viktigt det är med en fungerande skolgång för att klara av livet som vuxen.

Värnamo kommun ska ha en skola och förskola nära medborgarna. Det är lärare som ska förmedla kunskap och det är föräldrar som ska fostra. Ansvaret som vårdnadshavare/förälder är inget som kan prioriteras bort. Att arbeta förebyggande och med tidiga insatser för familjer är oerhört viktigt och något som vi måste fokusera på.

Klimathotet är en av våra viktigaste utmaningar. Ny digital teknik, förnybar energi och nära produktion av livsmedel samt en giftfri vardag är ledorden för mig. Om vi inte har ett klimat vi kan leva i betyder pengar inget! Pengar kan vi inte vare sig andas eller äta.

För mig är Centerpartiet det naturliga valet då jag tror på människors egen förmåga att bestämma över sina liv. För att göra det behöver politiken ge förutsättningar för egen försörjning genom arbete, bygga ett hållbart samhälle där allas lika värde, rättigheter och skyldigheter ska vara självklara, göra det möjligt att göra klimatsmarta val på alla nivåer.

Hjärtefrågor

  • En skola med hög kvalitet som ger förutsättningar för elever att nå sina mål
  • Vi måste värna miljön. Klimathotet måste tas på allvar
  • Jag tror på människan och allas lika värde. Med det följer att alla har ett individuellt ansvar.