Laila Sedin

Upphandlingsnämndens förste vice ordförande och ledamot i kommunfullmäktige