Katarina Landin

Omsorgsnämndens förste vice ordförande