Hans-Göran Johansson,

Jag är uppvuxen på en bondgård i Maramö, där mina föräldrar var mjölkproducenter. Tidigt hjälpte jag till på gården och har alltid värnat om och njutit av närheten till djur och natur.

Jag utbildade mig till polis och arbetade som det i olika funktioner under 30 års tid. I det jobbet ser och verkar man oftast på samhällets ”baksida” och får också där ett stort empatiskt förhållningssätt till sina medmänniskor.

Jag är sedan 2008 kommunstyrelsens ordförande i Värnamo, ett uppdrag som jag trivs fantastiskt bra med i en kommun som idag har en tydlig vision med tydliga mål där såväl medborgarna som kommunen som organisation skall samverka för att nå vision o målsättningar.

Hjärtefrågor

  • Delaktiga medborgare
  • Starkt näringsliv inom många ”grenar”
  • Utveckla de gröna näringarnas förutsättningar

 

Mina kontaktuppgifter:
Tel: 070-519 2711
hans-goran.m.johansson@varnamo.se