Värnamo Stad

Ingen har missat att Värnamo centrum genomgår en förvandling, nu när caféer, gym och restauranger ersätter butikerna. Det bor dessutom allt fler människor i centrum idag jämfört med tidigare. Därför är det viktigt att vi är måna om de gröna lungorna i innerstaden när vi planerar nya bostadsområden för att ytterligare förtäta centrum. I de andra stadsdelarna sker också stora förändringar: Två nya bostadskvarter på Öster, nittio nya bostäder på Nylund, nya flerbostadshus på Gröndal – där det också är planerat för en ny sportarena – och både Alandsryd och Åminne växer så det knakar.

 

  1. Fortsätta att förtäta centrum genom att tillåta högre bebyggelse
  2. Utveckla Laganstråket, Apladalen och området runt Osudden
  3. Förverkliga idén om en trädgårdsstad mellan Prostsjön och Ljusseveka
  4. Nya grundskolor
  5. Nya förskolor
  6. Bygg fotbollsarena och ny simhall
  7. Ta fram fler villatomter
  8. Etablera smarta parkeringslösningar