Värnamo Sjukhus

Akutsjukhuset i Värnamo är ett av dem högst rankade mellanstora akutsjukhusen i Sverige. I dagsläget bedriver sjukhuset akutverksamhet dygnet runt inom kirurgi, medicin, ortopedi, psykiatri och förlossning. Just nu byggs det dessutom en helt ny operationsavdelning som innefattar, bland annat, åtta nya operationssalar utrustade med den senaste tekniken. För att även i framtiden kunna leverera en nära vård av hög kvalitet vill vi se ett fördjupat samarbete mellan kommunen och regionen när det kommer till rekrytering och kompetensutveckling.

 

  • Värnamo ska ha ett akutsjukhus
  • Fördjupa samarbetet med regionen i frågor som rör personalrekrytering och kompetensutveckling
  • Fortsatt verka för ett bra samarbete mellan sjukhuset, primärvården och kommunen
  • Sjuksköterskeutbildning på Campus Värnamo