Trygghet

I Värnamo kommun ska du känna dig trygg oavsett vilken tid det är på dygnet – och oavsett var du befinner dig. I vårt trygghetsarbete har vi jobbat efter ledorden närhet och kvalitet. För att göra kommunen ännu tryggare vill vi utreda införandet av olika tekniska lösningar.

 

  • Utveckla lokalt brottsförebyggande råd i samarbete med polis, fastighetsägare, näringsliv, föreningar och kommun
  • Fortsatt stöd till nattvandrarna
  • Bibehåll fixartjänsten
  • Fortsätta utforma trafikmiljön ur ett trygghetsperspektiv
  • Jobba för en tryggare sjukvård med en fungerande vårdkedja från diagnos till återbesök
  • Fortsatt ha trygghet i åtanke när vi skapar utemiljöer
  • Hög vuxennärvaro i skolan
  • Fortsatt utveckla fältverksamheten