Tånnö

I natursköna Tånnö hittar du en förskola, ett rikt föreningsliv och cirka fyrahundra invånare. I byn har du dessutom ett antal byggklara tomter. Det vill säga, utöver den tomtmark i omlandet som ägs privata markägare. Cykelvägen utmed Vidöstern som sträcker sig mellan Värnamo och Tånnö är dessutom ett intiativ från lokala partikamrater.

  • Utveckla den befintliga landsbygdsskolan
  • Värna det öppna landskapet i Tånnö
  • Fortsatt stöd till det rika föreningslivet
  • Satsa på offentlig utsmyckning