Stora Segerstad naturbrukscentrum

För att vi även i framtiden ska kunna bedriva ett hållbart jordbruk och därmed bevara de öppna landskapen och ha tillgång till närodlad mat behöver vi se till att såväl unga som vuxna har möjlighet att lära sig yrket. Det är därför vi vill se ett fortsatt stöd till Stora Segerstad naturbrukscentrum, som erbjuder både gymnasie- och vuxenutbildningar inom lant- och skogsbruk.

 

  • Fortsatt stöd till Stora Segerstad naturbrukscentrum