Specialpedagogik

Alla är barn olika och behöver därför olika miljöer och metoder för inlärning. Det är dessutom viktigt att barnet redan från första skoldagen får det stöd barnet behöver. Om ett barn är i behov av extra stöd vill vi att barnet ska ha en person som ansvarar för hela utbildningsplanen och överlämningen till nästa person när barnet i fråga flyttar mellan förskola, grundskola och gymnasiet.

 

  • Tydligt överlämnade till skolan
  • Tidiga insatser så fler elever klarar skolan
  • Införa en huvudansvarig för utbildningsplanen för barn i behov av speciellt stöd
  • Kvalitetssäkra resurser för barn i behov av särskilt stöd
  • Kontinuerlig kompetensutveckling av personal