Skogs- och jordbruk

Jorden och skogen är viktiga delar av den svenska ekonomin. Därför är det viktigt att jord- och skogsnäringen får rätt förutsättningar. Det är därför vi driver på frågan om ett nytt nationellt skogsprogram.

  • Bra kommunikationer via allmänna och enskilda vägar i hela kommunen
  • Fiber till alla fastboende i kommunen
  • Värna äganderätten
  • Fortsatt stöd till Stora Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults Naturbruksgymnasium