Rydaholm

Längst söderut i kommunen ligger Rydaholm – en ort med drygt ettusen femhundra invånare, ett rikt näringsliv, flera kyrkor och ett elljusspår. I Rydaholm hittar du dessutom numera ett konstsnöspår som delfinansierades med hjälp av ideella krafter.

  • Utveckla den befintliga skolan