Ohs

Tidigare insatser i Ohs har varit herrgårdsallén, den kommunala badplatsen, en ny parkering och renovering av brukslokalen, upprustningen av vägnätet, bytet av gatuljusen, båthamnen och museets avfuktningsanläggning.

 

  • LIS-område vid Rusken