Skolor

All skolverksamhet i Värnamo kommun är för närvarande trångbodd. Något som är symptomatiskt för en växande kommun. För att klara av befolkningsökningen behöver vi därför nya förskolor både centralt och i kransorterna. Grundskolorna är också i stort behov av nya lokaler, både för att kunna expandera men också för att kunna ersätta de lokaler som inte är optimala för verksamheterna idag. Under den kommande mandatperioden kommer vi helt enkelt driva flera, stora satsningar på skolan. Något vi är väl förberedda på ekonomiskt och redan har budgeterat för. Det är så vi säkerställer att alla barn, i hela kommunen, har förutsättningarna för en trygg och god start i livet.

  • Ny grundskola i Värnamo
  • Renovera och bygga ut  högstadiet i Forsheda och Finnvedens gymnasium
  • Ny Trälleborgsskola
  • Utvecka landsbygdsskolorna i Bor, Bredaryd, Forsheda, Fryele, Gällaryd, Horda, Hånger, Kärda, Lanna, Rydaholm och Tånnö