Näringsliv

Ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för att Värnamo kommun ska kunna växa. Näringslivet är motorn för den kommunala ekonomin. Framgent är det därför viktigt att vi värnar om det befintliga, blomstrande näringslivet i kommunen samtidigt som vi breddar det till att innehålla fler näringar och branscher. Så skapar vi förutsättningarna för en fortsatt stark arbetsmarknad.

  • Göra det enklare för företag att etablera sig i kommunen
  • Skapa förutsättningar för att fler branscher och näringar ska blomstra
  • Attrahera fler branscher och näringar till kommunen