Matkvalité

Maten vi serverar i de kommunala verksamheterna ska vara bra för miljön, djuren och människan. Ett sätt att göra maten ännu grönare är att ställa samma krav på den som vi ställer på livsmedelsproduktion när det kommer till miljöhänsyn och djurskydd. I största möjliga mån vill vi också att maten kommunen serverar ska vara närodlad, något vi underlättat med hjälp av varudistribunalen.

  • Försvara inköpspolicy av livsmedel att köpa lokalproducerat, svenskt, ekologiskt i den ordningen.
  • Ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd på mat som det redan är på svensk livsmedelsproduktion
  • Matkvalitet som ger energi till hela skoldagen