Lärare

En av de allra viktigaste yrkesgrupperna i kommunen är våra lärare. Bristen på dem är också den största utmaningen för skolverksamheten. Därför kommer vi att fördjupa samarbetet med de pedagogiska lärosätena, för att på så vis underlätta rekryteringen av nyutexaminerade lärare. Vi vill dessutom satsa på kompetensutveckling inom skolverksamheten för att säkerställa kvalitén och därmed bli en attraktivare arbetsgivare. Något vi vill göra för att både attrahera ny personal men också för att den befintliga ska stanna kvar och trivas i sitt arbete.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fördjupa samarbetet med de pedagogiska lärosätena för att underlätta nyrekrytering
  2. Satsa på kompetensutveckling för att säkerställa kvalitén och bli en attraktivare arbetsgivare
  3. Verka för lågstadielärare-utbildning till Campus Värnamo

Status:

  1. Pågår
  2. Pågår
  3. En dialog inom Campus pågår för att på sikt få detta till stånd