Landsbygdsdialog

För tre år sedan introducerade vi landsbygdsdialogerna: Ett forum där medborgarna kommer i direktkontakt med tjänstemän och politiker och kan föra fram sina förslag och idéer. Landsbygdsdialogerna håller vi fyra gånger om året och varje forum sker på en ny plats i kommunen. Det gör vi för att ta tillvara på alla synpunkter – från alla orter i kommunen. Lokal politik på riktigt, helt enkelt.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fortsatt hålla fyra landsbygdsdialoger om året

Status:

  1. Klart och konceptet utvecklas!