Landsbygden

En fortsatt blomstrande landsbygd kräver att möjligheten till bostad, arbete, företagande, trygghet och en klimatsmart infrastruktur gäller även där. Vi vill dessutom förenkla reglerna för företagen här, eftersom ett hållbart jordbruk är en garant för en levande landsbygd, ett öppet landskap och ett hållbart samhälle i stort. För att Värnamo kommun ska växa och frodas behöver vi därför en politik som gynnar jobbskapande i växande företag och en miljöpolitik som skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Förslag inför valet 2018:

  1. Förenkla reglerna så företagare kan skapa jobb
  2. Utveckla IT-infrastrukturen och bredbandsnätet så det går att jobba i hela kommunen

Status:

  1. Pågår
  2. 2022 kommer alla i Värnamo kommun att ha möjlighet till snabbt bredband. Nu, mitten på 2020 har drygt 95% av alla denna möjlighet och Värnamo kommun är på plats 8 i landet.