Kultur

I och med satsningarna på Vandalorum och Gummifabriken har vi etablerat Värnamo på både den nationella och internationella kulturkartan. En annan viktig del i kulturarbetet är det som sker nära dig som medborgare. Några exempel är bybibblor, de mindre meröppna biblioteken, den lokala biografen i Bredaryd och stödet till föreningslivet och studieförbunden. Det är så vi säkerställer att hela kommunen kan ta del av professionell kultur.

 

  • Kulturen ska fortsatt arbeta för demokrati, sammanhållning och stärkt identitet
  • Satsa på offentlig utsmyckning i Horda, Kärda, Lanna och Tånnö
  • Verka för att såväl regionen som staten stödjer utvecklingen av verksamheterna vid Vandalorum och Gummifabriken
  • Kulturskolan ska bedriva verksamhet i hela kommunen