Kollektivtrafik

Med de tre elbusslinjerna i staden, med avgångar en gång i halvtimmen, har Värnamo börjat sin resa mot en väl fungerande kollektivtrafik. Vi har dessutom redan täta förbindelser inom GGVV-området i form av tåg och buss samt en utbyggd, anropsstyrd närtrafik på landsbygden.

 

  • Stimulera till ökat nyttjande av kollektivtrafik och hållbart resande.
  • Elektrifiera järnvägssträckorna mot Jönköping, Nässjö och Halmstad, så att du kan pendla till jobb, studier och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart sätt
  • Fler pendlarparkeringar