Integration

I Värnamo kommun är cirka tjugo procent av invånarna utrikesfödda. Integrationen fungerar väl i kommunen och de allra flesta i kommunen antingen  jobbar eller studerar. Men det finns också nyanlända som kommer från en helt annan kultur än den vi har i Sverige, de behöver få veta mer om hur vi lever och bor här.

 

  • Stötta och hjälpa människor för att snabbt komma i arbete
  • Utveckla samhällsinformationen för att alla ska få kunskap om samhällets och lagar och regler
  • Snabba på jobbintegrationen genom en bättre kompetensinventering
  • Inträdesjobb ser vi som en första möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
  • Skapa fler sociala mötesplatser där nyanlända och de som bott länge i kommunen kan mötas och trivas
  • Fortsatt stöd till integrationsprojekt i kommunen