Integration

I Värnamo kommun är cirka tjugo procent av invånarna utrikesfödda. Integrationen fungerar väl i kommunen och de allra flesta i kommunen antingen  jobbar eller studerar. Men det finns också nyanlända som kommer från en helt annan kultur än den vi har i Sverige, de behöver få veta mer om hur vi lever och bor här.

Förslag inför valet 2018:

 1. Stötta och hjälpa människor för att snabbt komma i arbete
 2. Utveckla samhällsinformationen för att alla ska få kunskap om samhällets och lagar och regler
 3. Snabba på jobbintegrationen genom en bättre kompetensinventering
 4. Inträdesjobb ser vi som en första möjlighet att komma in på arbetsmarknaden
 5. Skapa fler sociala mötesplatser där nyanlända och de som bott länge i kommunen kan mötas och trivas
 6. Fortsatt stöd till integrationsprojekt i kommunen

Status:

 1. Pågår!
 2. Pågår!
 3. Pågår!
 4. Statliga bidragen borttagna
 5. Då vi har ett mycket lägre mottagande av nyanlända i kommunen är aktiviteterna färre
 6. Färre ansökningar.