Horda

I samhället Horda bor det drygt trehundra invånare. Här hittar du flera stora företagsgrupper, ett flertal livaktiga föreningar och en av de kommunala landsbygdsskolorna.

Förslag:

  • Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  • Satsa på offentlig utsmyckning
  • Utveckla kollektivtrafiken