Höghastighetsbanan

Som vänner av miljön och landsbygden vill vi se en utbyggd höghastighetsjärnväg som sträcker sig genom Sverige. Om förslaget blir verklighet ska Värnamo givetvis utveckla en station längs med den nya banan. Det hade gjort Värnamo kommun till en mer attraktiv plats att bo och verka i, samtidigt som de hade varit en positiv kraft för handeln och näringslivet i kommunen. En höghastighetsbana hade dessutom gjort det enklare att bo i kvar i kommunen medan du studerar eller arbetar på annan ort.

Förslag inför valet 2018:

  1. Utveckla ett stationsläge utmed den nya höghastighetsbanan

Status:

  1. Frågan finns kvar och avgörs av riksdagen.