Grön tillväxt

Världen och Värnamo kommun behöver grön tillväxt. Det är därför självklart att vi ska fortsätta gynna gröna och smarta tekniklösningar. Vi har ett av de bästa och mest effektiva reningsverken i Sverige. I kampen för ett bättre klimat går det dock alltid att bli bättre.

 

  • Etablera fler anläggningar för förnybar energi (solceller, vindkraftverk, närvärmeverk med mera)
  • Fortsatt använda mark- och vattentillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Fortsätta arbetet för en giftfri vardag med rent vatten