Gällaryd

Gällaryd är en av de orterna som har medverkat i en landsbygdsdialog. Det resulterande, bland annat, i en ombyggd lekplats, en toalett vid Klockaredammen, en sarg till isbanan och installerad bergvärme i skolan.

 

  • Utveckla landsbygdsskolan
  • LIS-område vid Lången