Fritids

För att ge fler barn en möjlighet att utveckla och odla intressen som musik och dans vill vi fördjupa samarbetet mellan kulturskolan och fritidsverksamheten. För att alla elever, oavsett bakgrund, ska ha samma att chans att nå kunskapsmålen vill vi dessutom införa läxhjälp på alla skolor i kommunen genom att integrera det i fritidsverksamheterna.

 

  • Minska barngrupperna på fritidsverksamheterna i kommunen
  • Integrera kulturskolan i den befintliga fritidsverksamheten
  • Erbjuda läxhjälp på alla skolor i kommunen