Förskolan

I Värnamo ska alla barn få en bra start i livet, något som kräver en väl fungerande barnomsorg. I en växande kommun som Värnamo är storlek på barngrupperna en ständig fråga, och det är därför det är så viktigt att säkerställa att vi har rätt anpassade barngrupper. Parallellt med det vill vi avsätta resurser för att stärka pedagogernas roll i skolan och på så sätt låta dem fokusera på barnen och lärandet.

  • Rätt anpassade barngrupper
  • Förskolelärare ska kunna fokusera på kärnverksamheten
  • Stärka det pedagogiska ledarskapet.
  • Arbeta med medveten pedagogik
  • Bedriva lärande genom lek