Forsheda

Forsheda har drygt ettusenfemhundra invånare och ett rikt näringsliv med allt från tillverkning, gröna näringar till omvårdnad och service. Här hittar du dessutom ett rikt föreningsliv med ett tempererat utebad, elljusspår och en konstgräsplan. Skolan har en sporthall som är flitigt använd och längs med Storån, som rinner genom det lilla samhället, ligger det natursköna kanotleder med rastplatser i både norr och söder.

 

  • Förse vägen runt hela högstadieskolan med belysning
  • Fullfölja projektet med en gång- och cykelväg till Värnamo
  • Nyproducerade bostäder
  • Bibehålla servicen som är knuten till Forsgården
  • Utveckla skolan