Folkhälsa

I frågor om folkhälsa samarbetar regionen och kommunen. Ett lokalt initiativ som visat mycket goda resultat är fysisk aktivitet på recept, något som Värnamo hälsocenter erbjuder. Därför är det glädjande att Värnamo hälsocenter utgjort modell för utveckling i alla kommuner i regionen. Ett annat lokalt initiativ är kultur på recept, som också det har visat på goda resultat för personer med psykisk ohälsa.

 

  • Utveckla det förebyggande arbetet ytterligare med hjälp av en ännu starkare samverkan mellan olika aktörer i hela kommunen
  • Ge idrotten och kulturen ett särskilt uppdrag att arbeta med folkhälsa