Enskilda vägar

Egentligen är det ganska enkelt: Det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen. En av förutsättningarna för att du ska kunna göra just det är att det finns ett fungerande och väl underhållet vägnät även på landsbygden.

 

  • Bibehålla bidragen till enskilda vägar
  • Verka för att bibehålla det statliga ansvaret för enskilda vägar