Campus Värnamo

På Campus Värnamo studerar ca fyrahundra elever. Nyckeln till framgången är det nära samarbetet mellan Campus Värnamo, det lokala näringslivet och kulturen. På sikt vill vi dessutom utveckla Campus Värnamo till en regelrätt högskola. För oavsett om det är en industriell utbildning som är unik i sitt slag i Sverige eller om det är en mer traditionell utbildning inom offentlig sektor så innebär det att både människor och företag kan växa på hemmaplan.

 

  • Kontinuerligt bredda utbildningsprogrammet
  • På sikt ska Campus Värnamo bli en högskola
  • Utveckla och förbättra det nära samarbetet mellan Campus Värnamo, näringslivet och kulturen.