Campus Värnamo

I år firar Campus Värnamo tio år och huserar hela fyrahundra elever. Nyckeln till framgången har varit ett nära samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet. På sikt vill vi dessutom utveckla Campus Värnamo till en regelrätt högskola. För oavsett om det är en industriell utbildning som är unik i sitt slag i Sverige eller om det är en mer traditionell utbildning inom offentlig sektor så innebär det att både människor och företag kan växa på hemmaplan.

Förslag inför valet 2018:

 1. Fortsätta arbetet med kompetensförsörjning
 2. Kontinuerligt bredda utbildningsprogrammet
 3. På sikt ska Campus Värnamo bli en högskola
 4. Utveckla och förbättra det nära samarbetet mellan skolan och näringslivet
 5. Sjuksköterskeutbildning till Campus Värnamo
 6. Verka för lågstadielärare-utbildning till Campus Värnamo

Status:

 1. Pågår
 2. Pågår
 3. Arbete pågår
 4. Pågår
 5. Klart!
 6. Pågår