Bostäder

I en växande kommun som Värnamo är det viktigt att det hela tiden produceras nya bostäder efter en välplanerad vision för hela kommunen. För att klara av befolkningsökningen vill vi se tillskott av bostäder i både privat och kommunal regi.

 

  • Förtäta centrum
  • Fortsätta utveckla stadsvisionen
  • En översiktsplan som möjliggör klokt utnyttjande av vatten och natur
  • Nyproducerade bostäder i Bredaryd, Bor, Forsheda, Rydaholm och Värnamo