Biogas

Ju mindre fossilbränslen vi använder oss av, desto bättre blir det för klimatet. Om vi dessutom kan ta till vara på vårt avfall på ett klimatsmart sätt är det ännu bättre för miljön. Därför vill vi börja omvandla mat- och hushållsavfallet i kommunen till biogas – ett bränsle som kan ersätta bensin och diesel i bilar och bussar.

 

  • Omvandla mat- och hushållsavfallet i kommunen till bioga