Åbroparken

Mitt i centrala Värnamo ligger Åbroparken – ett grönområde som idag huserar såväl konstutställningar som skejttävlingar och träningspass. Parken är dock fortfarande något av en oslipad diamant, särskilt med tanke på den vackra utsikten över Lagan. Det vill vi ta till vara på.

  • Utveckla Åbroparken, till exempel med ett sommarcafé i anslutning till skejtparken
  • Bygg en lekplats i anslutning till skejtparken
  • Trygghetsbelysning