augusti 28, 2022

Stabilt ledarskap och hållbar utveckling

Centerpartiet i Värnamo har haft förtroendet att leda kommunen under många år. Vi är stolta över vårt uppdrag, men ingen kan leva på gamla meriter. Nu ser vi framåt och hoppas få arbeta hårt för att utveckla Värnamo kommuns alla delar även under kommande mandatperiod.

Centerpartiet har haft förtroendet att vara med och leda Värnamo kommun under hela dess 50-åriga historia. Det har skapat trygghet och långsiktighet.
– Det är ingen slump att vi har en positiv befolkningsutveckling, länets näst lägsta kommunalskatt, ett framgångsrikt näringsliv, låg arbetslöshet och ett rikt kulturliv, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Men ingen kan leva på gamla meriter. Det gäller att se framåt. Värnamo kommun växer och då växer också behoven av bostäder, service och infrastruktur.
Glädjande är att det nu även tar fart med byggnation även på mindre orter i kommunen, som Bredaryd, Bor, Rydaholm och Åminne. Bland planerna på förskolor och fritidsanläggningar finns både en ny sporthall på Gröndal, en helt ny Trälleborgsskola och ännu en ny skola i Västhorja. Mycket är på gång!
– När en kommun växer så är det viktigt att se till att samhällsservicen hänger med i HELA kommunen, säger Mikael Karlsson.
Centerpartiet vill att Värnamo kommun ska vara en trygg plats att bo på under livets alla skeden.
Västvärlden står inför en stor demografisk utmaning. Andelen äldre blir fler, och då måste färre försörja fler. Samtidigt finns det en stor potential bland dem som står utanför arbetsmarknaden. Genom snabb och bra integration av utrikesfödda kommuninvånare och kraftfulla utbildningssatsningar för de som står utanför arbetsmarknaden kan vi öka andelen yrkesverksamma och klara framtidens utmaningar.
– Våra nya svenskar bidrar till kommunens utveckling genom värdefull kompetens och ny energi, säger Mikael Karlsson.

Visionen är att Värnamo kommun ska ha 40.000 invånare år 2035. Då behövs alla kommuninvånare och alla delar av kommunen. Sedan 1971 har Centerpartiet i Värnamo bevisat sig vara värdiga alliansens ledartröja och är nu redo att ta kommunen in i framtiden.
– Stabilitet och ledarskap är enormt viktigt nu när vi är på väg in allt osäkrare tider, säger Mikael Karlsson. Man kan aldrig förutse vad som kommer att hända, men vi vet att vi kan navigera tryggt mellan utmaningarna.