augusti 12, 2022

Det behövs en ny Familjecentral i Värnamo

Det dags att öppna ytterligare en familjecentral med öppen förskoleverksamhet i Värnamo. Genom lokalsamverkan med nya fritidsgården på Vråen och närheten till vårdcentralen skulle man kunna komplettera den befintliga familjecentralen vid sjukhuset menar centerpartisterna Raymond Pettersson, Mikael Karlsson och Göran Johansson.

Familjecentralen når nyblivna föräldrar och deras barn. Här skapas en naturlig mötesplats och här skapas nätverk mellan föräldrar. Familjecentraler är en samverkan mellan region och kommun. Regionen har snart minst en familjecentral i varje kommun.

– Som länets näst största kommun är det dags att en andra familjecentral etableras i Värnamo kommun för att verkligen nå alla småbarnsföräldrar, säger regionpolitiker Raymond Pettersson

– Värnamo kommun jobbar med att förstärka arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Här handlar det om nära vård, tidiga samordnade insatser (TSI), hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) och satsning på ungdomscoacher, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson.

– Vi måste stärka samhällskontraktet för ett starkare Sverige med allt från landets gränser till ditt kvarter. Det handlar om totalförsvar, stärkt rättskedja, förebyggande insatser och en likvärdig skola, säger Göran Johansson, ledamot i Medborgarnämnden.

Bakgrund

Värnamo kommer att få en ordentlig uppgradering av rättsvårdande myndigheter med etablering av en kriminalvårdsanstalt och bygge av ett nytt polishus.

Raymond Pettersson var Centerpartiets ledamot i SKR:s programberedning om barn och ungas hälsa. Beredningen kom med en lång rad av förslag som nu håller på att förverkligas. Beredningen som leddes av psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren, slog fast att tidiga och samordnade insatser är det mest effektiva sättet att bryta utanförskap och kriminalitet. Särskilt den öppna förskolan har stor betydelse för integrationen, både för att skapa nätverk mellan föräldrar med också för nya svenskar att lära sig språket.

Värnamo har som alla andra kommuner tyvärr problem med kriminalitet. Därför krävs resoluta insatser tidigt och god samverkan mellan olika instanser för att förebygga detta.

Värnamo jobbar redan idag aktivt med förebyggande hälsoarbete genom bland annat Värnamo hälsocenter, som var först i länet, samt elevhälsan. Här samverkar regionen och kommunen med sina insatser för att hitta en väg in i ett mera hälsosamt liv.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet slog nyligen fast i att frågor om brottslighet står högst på dagordningen i årets val. För Centerpartiets del talar vi inte bara om hårdare straff utan också om ett ordentligt förstärkt förebyggande arbete.