februari 15, 2022

Två motpoler i vårt samhälle

REPLIK
… på Jan Chereks insändare i Värnamo Nyheter den 10 februari.
Socialliberalism och nationalkonservatism ligger så lång ifrån varandra man kan komma ideologiskt. Två motpoler i frågor som rör värderingar, människosyn och demokrati. Centerpartiets program är öppet, tydligt och utan någon dold agenda. Vår liberalism är social, decentralistisk och grön. Vi står för alla människor lika rätt och värde.

Vi uppskattar ditt engagemang i kommunalpolitiken, men vi tillhör ändå två helt olika politiska partier och inriktningar. När det handlar om rikspolitik och frågorna som rör vår politiska historia, bakgrund och värdegrund är vi så pass annorlunda och i många stycken helt oförenliga.

Vi bygger inte upp framtiden genom att leta efter syndabockar eller genom att lägga skulden på några andra. Vi försöker inte vinna några röster genom att skapa rädsla och genom att framställa Sverige som ett otryggt och osäkert land.

Omvärlden förändras och mycket av det som händer i landet är följden av en global värld. En ny tid behöver nya lösningar, nya idéer och goda vänner i världen. Med båda fötterna på jorden och med våra rötter i landsbygden tänker Centerpartiet inte förhandla om det som är kärnan i vår politik.

Socialliberalism och nationalkonservatism ligger så lång ifrån varandra man kan komma ideologiskt. Två motpoler i frågor som rör värderingar, människosyn och demokrati. Centerpartiets program är öppet, tydligt och utan någon dold agenda. Vår liberalism är social, decentralistisk och grön. Vi står för alla människor lika rätt och värde.

Vi blickar mot framtiden genom konkreta lösningar till ett tryggt och hållbart samhälle.

Haris Sibonjic Ordförande servicenämnden

Raymond Pettersson Regionpolitiker, ledamot i kulturnämnden

Mikael Karlsson Ordförande i kommunstyrelsen

Maria Johansson Gruppledare i kommunfullmäktige för Centerpartiet

Gabrielle Davidsson Ledamot i kommunstyrelsen

Göran Johansson Ledamot i medborgarnämnden