november 2, 2021

Bättre tider stundar för landsbygden

Centerpartiet vill se en fortsatt positiv utveckling av hela Värnamo kommun. Även på de mindre orterna ska det finnas bra samhällsservice med möjlighet att bo och arbeta. Horda är ett bra exempel på ett livskraftigt samhälle, där förskolan nu byggs ut för att ge plats åt växande barnkullar.

Landsbygd och småorter i kris där de boende stadigt får färre grannar och hus står tomma. Så är vi vana att höra rapporter om landet utanför de större städerna. Men nu finns tecken på att flyttlassen vänder, alltfler väljer att bo i mindre samhällen och detta gäller framförallt barnfamiljer. Bättre tider stundar för landsbygden, och detta gäller även för Värnamo kommun.

– Värnamo kommun har många välskötta mindre samhällen. Horda är ett av dem och ett populärt alternativ för barnfamiljer som ska köpa hus, säger Stefan Widerberg, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, som själv bor i Horda.

Förskolan Igelkotten i Horda har märkt av ett stigande antal barn de senaste åren och tidigt flaggat för behovet av större lokaler. Idag går 47 barn på förskolan och familjer i Horda får skjutsa sina barn till förskola i Rydaholm eller Bor.
– Idag får inte alla som vill plats och det är inte rimligt att föräldrar ska behöva skjutsa sina barn långt från hemmet för barnomsorg, säger Maria Johansson, ordförande i Barn- och fritidsnämnden i Värnamo kommun.

Raymond Pettersson(C), Stefan Widerberg (C) och Maria Johansson (C), framför Horda skola.

Nu har Centerpartiet tillsammans med alliansen hittat en lösning på kort sikt för förskolan. Precis som på flera andra håll i kommunen ska även Igelkotten få en paviljong med en avdelning som rymmer cirka 15 barn.
– Det är ingen permanent lösning men vi är tvungna att få något på plats fort, säger Maria Johansson. Om allt går som det ska kan paviljongen vara på plats redan efter nyår.

Horda skola som ligger alldeles intill Igelkotten har idag 78 elever. Skolhuset byggdes 1983 och lokalernas är inte anpassade till dagens lärosätt.  Även på skolan är trycket på lokalerna hårt, och det lär öka inom några år, när förskolebarnen börjar skolan.
– Det finns absolut planer på att bygga ut även Horda skola, säger Maria Johansson. På en liten ort går det mycket upp och ner när det gäller antalet barn i skola och förskola. Man får vara flexibel med lokalerna och anpassa dem efter de åldersgrupper som är störst för tillfället.

Varannan torsdag kommer bokbussen till Horda skola. En service som uppskattas av både elever och ortsbor. Men drömmen lever om ett eget skolbibliotek i Horda och med en skolutbyggnad skulle den kunna bli verklighet. Centerpartiet vill satsa på meröppet vid biblioteksfilialerna i Rydaholm, Forsheda och Bor, men också öppna ”bybibblor” i Horda, Nydala och Ohs.

Tillgången till böcker för eleverna på en skola har en stark koppling till skolresultaten menar Raymond Pettersson, Gymnasielärare och ledamot i Kulturnämnden:
– Ett skolbibliotek är viktigt för att leva upp till målet om en likvärdig skola. Förutom ett antal böcker som byts ut regelbundet ska det också finnas möjlighet att beställa och hämta ut böcker från stadsbiblioteket.