februari 18, 2021

Vad tycker Centerpartiet om – Arenastad?

Ska Värnamo bygga en ny Arenastad? Vad tycker du?  I olika sammanhang har denna fråga lyfts och olika platser har […]

Ska Värnamo bygga en ny Arenastad? Vad tycker du?  I olika sammanhang har denna fråga lyfts och olika platser har identifierats som lämpliga: utmed Malmövägen, Borgenområdet, Ljussevekaområdet och nu senast Sörsjöområdet.
Politiskt är man ganska överens om att ett område långsiktigt behöver peka ut ett möjligt område som reserveras för detta och det är denna långsiktighet som en eventuell utredning skall belysa.
 
Dagens uppdelning med ishall och simhall centralt och fotbollsverksamheten fördelad med olika spelplatser ser vi stora fördelar med. Dessutom har kommunen de senaste åren satsat på Borgen Outdoor, Rydaholm, Bor och andra platser för spontanidrott. Vi måste också förbereda för att det sportsliga intresset hela tiden utvecklas och förändras. Vem hade för tio år sedan trott på att de i kommunen skulle finnas fem anläggningar för padeltennis 2021?