Raymond Pettersson

Gymnasielärare från Värnamo

Raymond är vår representant i regionen med uppdrag i regionfullmäktige, i ANA-nämnden och dess kulturutskott, parlamentariska nämnden och vice ordförande i Länsmuseet. Han representerar också länet i Sveriges kommuner och Regioners kongress och som ledamot i Folkbildningsrådets insynsråd. Nationellt är han också ledamot i styrelsen för Länsmuseernas Samarbetsråd. Han är också en av länets tre representanter i AER, EU:s regionsamarbete.
Idag är han kanske mest känd som partiets företrädare i kulturfrågor i regionen men även lokalt verksam i kulturnämnden i Värnamo, där han tidigare varit ordförande under 12 år.
Raymond är gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi och jobbar på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd.
Han bor i Värnamo och är intresserad av trädgård, resor och föreningsliv. Han är bl.a. engagerad i Värnamo Motorbåtsklubb som driver småbåtshamnen vid Osudden, ordförande i Fryele hembygdsförening och aktiv i GGVV-regionens diabetesförening.

 

Hjärtefrågor
  • fortsätta att utveckla Värnamo som en ledande kulturkommun.
  • verka för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt i hela länet
  • värna alla människors lika värde och rättigheter här och internationellt
Mina kontaktuppgifter