Hans-Göran Johansson

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunfullmäktige