Göran Pettersson

Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden