Värnamo

Ingen har missat att Värnamo centrum genomgår en förvandling, nu när caféer, gym och restauranger ersätter butikerna. Det bor dessutom allt fler människor i centrum idag jämfört med tidigare. Därför är det viktigt att vi är måna om de gröna lungorna i innerstaden när vi planerar nya bostadsområden för att ytterligare förtäta centrum. I de andra stadsdelarna sker också stora förändringar: Två nya bostadskvarter på Öster, nittio nya bostäder på Nylund, nya flerbostadshus på Gröndal – där det också är planerat för en ny sportarena – och både Alandsryd och Åminne växer så det knakar.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fortsätta att förtäta centrum genom att tillåta högre bebyggelse
  2. Utveckla Laganstråket, Apladalen och området runt Osudden ytterligare
  3. Förverkliga idén om en trädgårdsstad mellan Prostsjön och Ljusseveka
  4. Undvika att bebygga åkermark
  5. Ny grundskola
  6. Nya förskolor
  7. Renovera och bygga ut Östboskolan, Trälleborgsskolan och Finnvedens Gymnasium

Status:

Värnamo kommun arbetar med Fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort, Centrumutvecklingsplan och Plan för trafik. Allt detta syftar till att utveckla Värnamo i positiv riktning och Centerpartiet har en ledande roll i arbetet.