Värnamo

Ingen har missat att Värnamo centrum genomgår en förvandling. Nu när caféer, gym och restauranger ersätter butikerna. Det bor dessutom allt fler människor i centrum idag jämfört med tidigare. Därför är det så viktigt att vi är måna om de gröna lungorna i innerstaden när vi planerar nya bostadsområden för att ytterligare förtäta centrum. I de andra stadsdelarna sker också stora förändringar: Två nya bostadskvarter på Öster, nittio nya bostäder i Nylund, nya flerbostadshus på Gröndal – där det också är planerat för en ny sportarena – och både Alandsryd och Åminne växer så det knakar.

Förslag:

  • Fortsätta att förtäta centrum genom att tillåta högre bebyggelse
  • Utveckla Laganstråket, Apladalen och området runt Osudden ytterligare
  • Förverkliga idén om en trädgårdsstad mellan Prostsjön och Ljusseveka
  • Undvika att bebygga åkermark
  • Ny grundskola
  • Nya förskolor
  • Renovera och bygga ut Östboskolan, Trälleborgsskolan och Finnvedens Gymnasium