Trygghet

I Värnamo kommun ska du känna dig trygg oavsett vilken tid det är på dygnet – och oavsett var du befinner dig. I vårt trygghetsarbete har vi jobbat efter ledorden närhet och kvalitet. För att göra kommunen ännu tryggare vill vi utreda införandet av olika tekniska lösningar.

Förslag inför valet 2018:

  1. Fortsatt stöd till nattvandrarna
  2. Bibehåll fixartjänsten
  3. Fortsätta utforma trafikmiljön ur ett trygghetsperspektiv
  4. Jobba för en tryggare sjukvård med en fungerande vårdkedja från diagnos till återbesök
  5. Fortsatt ha trygghet i åtanke när vi skapar utemiljöer

Status:

  1. Pågår!
  2. Pågår!
  3. Ingår i Plan för trafik
  4. Pågår i samverkan med regionen.
  5. Trygghetsvandringar tillsammans med polisen planeras