Tånnö

I natursköna Tånnö hittar du en förskola, ett rikt föreningsliv och cirka fyrahundra invånare. I byn har du dessutom ett antal byggklara tomter. Det vill säga, utöver den tomtmark i omlandet som ägs privata markägare. Cykelvägen utmed Vidöstern som sträcker sig mellan Värnamo och Tånnö är dessutom ett intiativ från lokala partikamrater.

Förslag inför valet 2018:

  1. Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  2. Värna det öppna landskapet i Tånnö genom att inte tillåta byggnation på åkermark
  3. Utveckla det rika föreningslivet
  4. Satsa på offentlig utsmyckning

Status:

  1. Klart och konceptet utvecklas!
  2. Centerpartiet i Värnamo kommun har detta som policy
  3. Pågår
  4. Ligger i plan.