Tånnö

I natursköna Tånnö hittar du en förskola, ett rikt föreningsliv och cirka fyrahundra invånare. I byn har du dessutom ett antal byggklara tomter. Det vill säga, utöver den tomtmark i omlandet som ägs privata markägare. Cykelvägen utmed Vidöstern som sträcker sig mellan Värnamo och Tånnö är dessutom ett intiativ från lokala partikamrater.

Förslag:

  • Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  • Värna det öppna landskapet i Tånnö genom att inte tillåta byggnation på åkermark
  • Utveckla det rika föreningslivet
  • Satsa på offentlig utsmyckning