Skogs- och jordbruk

Jorden och skogen är viktiga delar av den svenska ekonomin. Därför är det viktigt att jord- och skogsnäringen får rätt förutsättningar. Det är därför vi driver på frågan om ett nytt nationellt skogsprogram.

Förslag inför valet 2018:

  1. Bra kommunikationer via allmänna och enskilda vägar i hela kommunen
  2. Fiber till alla fastboende i kommunen
  3. Säkerställa att det nationella skogsprogrammet blir begripligt för den enskilde brukaren
  4. Fortsatt stöd till Stora Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults Naturbruksgymnasium

Status:

  1. Värnamo kommun arbetar aktivt och tätt ihop med vägföreningarna i hela kommunen
  2. På väg att genomföras och beräknas klart 2022
  3. Arbete pågår
  4. Detta stöds via regionen