Skogs- och jordbruk

Både jorden och skogen är oerhört viktiga delar av den svenska ekonomin. Därför är det så viktigt att jord- och skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver. Det är också därför vi länge har drivit på frågan om ett nytt nationellt skogsprogram.

Förslag:

  • Bra kommunikationer via allmänna och enskilda vägar i hela kommunen
  • Fiber till alla fastboende i kommunen
  • Säkerställa att det nationella skogsprogrammet blir begripligt för den enskilde brukaren
  • Fortsatt stöd till Stora Segerstad naturbrukscentrum och Tenhults Naturbruksgymnasium