Sjukvård

Sjukvården i Värnamo kommun ska bli ännu mer tillgänglig. Det gäller hela vårdkedjan. Du ska nämligen känna att din vård och därefter omsorg är sammanhängande och att inget faller mellan stolarna. Det är därför vi jobbar efter ledorden närhet och kvalitet i vårt sjukvårdsarbete.

Förslag inför valet 2018:

  1. Vårdcentralen ska ha huvudansvaret genom hela vårdkedjan
  2. Värnamo ska ha ett akutsjukhus
  3. Sjuksköterskeutbildning till Campus Värnamo

Status:

  1. Vi har arbete kvar med detta
  2. Värnamo har fortfarande sitt akutsjukhus
  3. Utbildningen startar hösten 2020