Sjukvård

Sjukvården i Värnamo kommun ska bli ännu mer tillgänglig. Det gäller hela vårdkedjan. Du ska nämligen känna att din vård och därefter omsorg är sammanhängande och att inget faller mellan stolarna. Det är därför vi jobbar efter ledorden närhet och kvalitet i vårt sjukvårdsarbete.

Förslag:

  • Vårdcentralen ska ha huvudansvaret genom hela vårdkedjan
  • Värnamo ska ha ett akutsjukhus
  • Sjuksköterskeutbildning till Campus Värnamo