Rydaholm

Längst söderut i kommunen ligger Rydaholm – en ort med drygt ettusenfemhundra invånare, ett rikt näringsliv, flera kyrkor och ett elljusspår. I Rydaholm hittar du dessutom numera ett konstsnöspår som delfinansierades med av ideella krafter.

Förslag

  • Behåll den befintliga landsbygdsskolan
  • Ny förskola