Rydaholm

Längst söderut i kommunen ligger Rydaholm – en ort med drygt ettusenfemhundra invånare, ett rikt näringsliv, flera kyrkor och ett elljusspår. I Rydaholm hittar du dessutom numera ett konstsnöspår som delfinansierades med av ideella krafter.

Förslag inför valet 2018:

  1. Behåll den befintliga skolan
  2. Ny förskola

Status:

  1. Klart!
  2. Klart!