Reningsverket

Det nya reningsverket är byggt så att vi kan dra överföringsledningar runt sjöarna i kommunen och därmed reducera antalet enskilda avlopp – och på så sätt minska risken för utsläpp i våra sjöar. På det stora hela är reningsverket en viktig miljösatsning. En miljösatsning som vi har drivit sedan start och anläggningen är dessutom en av de absolut modernaste i Sverige.

Förslag inför valet 2018:

  1. Överföringsledningar till Bredaryd, Bor och Forsheda (i framtiden även till Hamra och Herrestad)

Status:

  1. Klart till Bredaryd, Forsheda och Kärda. Bor pågår